TECHNOLOGIJOS » Devulkanizacija

Tradiciškai termochemiškai devulkanizuotos gumos regeneratas gaminamas naudojant:

  • Aukštą temperatūrą (170 C)
  • Didelį slėgį (5 bar)
  • Petrocheminius tirpiklius
  • Toksiškus devulkanizacijos agentus (pvz: poliaromatinius polisulfidus).

UAB "Gumos technologijos" sukūrė ir licencijuoja naują gumos devulkanizavimo procesą. Guma  devulkanizuojama mechaniniu-cheminiu būdu, paverčiant ją į devulkanizuotos gumos miltus RRP (angl. Reclaim Rubber Powder) arba į devulkanizuotos gumos masę RRM (angl. Reclaim Rubber Mass) :

  • Mechaninė šlytis sukelia įtempimus –S–S– tilteliuose tarp kaučiuko grandinių;
  • Devulkanizavimo agento junginiai skatina  –S–S– tiltelių delokalizaciją;
  • Gumos dalelių sukibimas yra slopinamas, todėl perdirbimo metu gaunamos vis smulkesnės RRP frakcijos;       
  • Perdirbant padangų protektorių nuorėžas RRP ar RRM išeiga gali viršyti 90%.  Mechanocheminės devulkanizacijos vykdymui nėra būtina konstruoti iš principo naujų specializuotų agregatų.  Šiam procesui, atlikus nedidelius patobulinimus, gali būti pritaikomi plačiai gumos pramonėje paplitę įrenginiai;
  • Devulkanizacijos modifikatoriaus perteklius gali būti pašalintas iš RRP  ar RRM naudojant įprastinius džiovinimo metodus.